Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Persbericht 04 feb 2021

Persbericht

Afgelopen jaar is er onder de regie van stichting De Noordmanshoek hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor De Noormanshoek. Ondanks de beperkingen van de ‘coronatijd’ de afgelopen maand het plan aangeleverd en zijn we in afwachting van besluitvorming door de raad van de gemeente Olst-Wijhe. In de ‘businesscase’ is gedegen antwoord gegeven op de vragen, welke de raad in december 2017 heeft gesteld om een verdiepingsslag te maken ten aanzien van de organisatie, ontwerp, financiën, planning en risico’s.

De stichting is trots op het resultaat, waarin duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven door, voor en met de inwoners. Naast biodiversiteit ligt er een groot accent op de van productie gezond voedsel dat vooral lokaal zijn weg moet vinden naar de consument. Gezond voedsel is niet enkel een geweldige bijdrage aan de gezondheid van mensen. Bij een ‘korte voedselketen’ blijven ook de opbrengsten in het lokale circuit. We gaan op zoek naar het juiste coöperatieve model, waarbij er door de leden, de betrokken burgers, wordt meegepraat en gedacht over de inhoud.

Zonnepark

Met het zonnepark, waarmee dit voorjaar onze samenwerkingspartner ‘Goed veur Mekare’ gaat starten, wordt dit al in praktijk gebracht. Deze coöperatie gaat de opbrengsten weer investeren in duurzame activiteiten in Olst-Wijhe. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) denkt mee in initiatieven die straks in het gehele gebied op verschillende manieren nieuwe zaken rondom hernieuwbare energie laten zien. NMO heeft ook veel ervaring op het gebied van educatie, waar in dit plan ook voor de scholen allerlei mogelijkheden liggen.

In het plan is ook een optie voor wonen opgenomen die we graag samen met de gemeente verder uitwerken. Het gaat dan om wonen als onderdeel van het landgoed en in lijn met de uitgangspunten rondom duurzaamheid door circulair en energieneutraal bouwen.