Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Onze plannen

De Noordmanshoek
Onze plannen op een rij gezet.

Door het wegvallen van de vraag naar industriegrond is eind 2015 door het gemeentebestuur besloten om een duurzame invulling te gaan zoeken voor De Noordmanshoek.
In 2016 is een eerste werkgroep gestart met het nadenken over mogelijkheden om te komen tot een duurzame invulling van het gebied en het feit dat het plan als een burgerinitiatief wordt ontworpen.

Het dragende idee is een iconisch landgoed te ontwikkelen door en met participatie van de lokale bevolking dat met de volgende kenmerken te typeren is:

Onze plannen en strategie
roadmap noordmanshoek

Jan 2018

Dit is standaard voorbeeldtekst. Deze informatie moet nog verder worden aangevuld met goede content.

Jun 2018

Dit is standaard voorbeeldtekst. Deze informatie moet nog verder worden aangevuld met goede content.

Dec 2018

Dit is standaard voorbeeldtekst. Deze informatie moet nog verder worden aangevuld met goede content.

FEB 2019

Dit is standaard voorbeeldtekst. Deze informatie moet nog verder worden aangevuld met goede content.

NOV 2020

Dit is standaard voorbeeldtekst. Deze informatie moet nog verder worden aangevuld met goede content.

Onze plannen en strategie
Bewoning noordmanshoek

Vanaf het begin is de optie van woningbouw onderdeel geweest van de planvorming.

Vanuit het historisch perspectief dat Wijhe in vroegere eeuwen omringd was door Havezathes is de term Havezathe ook gehanteerd voor de het “bouwplan” in De Noordmanshoek.

Zo is in het businessplan dat eind 2020 is opgesteld een schetsplan met berekening gemaakt met naast een beheerderswoning en bedrijfsgebouw/gemeenschappelijke ruimten een Havezate 2.0 dat als een compacte eenheid van maximaal 30 wooneenheden ligt ingebed in het landschap met een binnenpleintje aan een straat.

In 2021 heeft het college op basis van haar woonvisie de stichting gevraagd onder de regie van de stichting een onderzoek uit te voeren voor de mogelijkheden om meer woningen op basis van de visie van de stichting te realiseren.  In samenwerking met van Huub van Laarhoven (Van Laarhoven Combinatie, Architectuur en landschap) en bijdragen van enkele specialistische bureaus en bijdragen vanuit de gemeentelijke organisatie is het onderzoek in een afrondingsfase. Naar het zich laat aanzien zijn e mogelijkheden om zeker een zeventigtal woningen te realiseren in het concept geworteld wonen. Momenteel wordt een financiële doorrekening gemaakt, die begin juli de presentatie van het onderzoek in een afronding met advies oplevert.

De stichting zal met voorstellen komen hoe een en ander te realiseren zal zijn in een samenhangend totaalplan.

Momenteel zijn – om de ruimte voor bewoning in relatie te zien met de andere functies van het landgoed – een aantal schetsen gemaakt om een idee te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen.

Meedenken met
onze plannen?

Ik steun jullie...

Je kunt een steunbetuiging sturen met het “ik-steun-jullie” formulier

Ik heb een vraag...

Je kunt bij ons ook altijd een vraag stellen met het “ik-heb-een-vraag” formulier

Ik doe een aanbod...

Je kunt ook aangeven HOE je mee wilt doen met het “ik-doe-een-aanbod” formulier
small_c_popup.png

Meedoen is leuk!

Op welke manier wil jij betrokken zijn?