Scroll Top
Noordmanshoek

Stichting De Noordmanshoek Wijhe.
Samen voor een mooi en duurzaam landgoed

Voedselbos

Het landgoed draagt bij aan duurzame, verrijkende land - en bosbouw (akkers, vruchtbomen/fruitteelt en voedselbos) in een grote biodiversiteit.

Energietuinen

Vrij toegankelijke delen met landschappelijk-recreatieve inrichting; energietuin met landschappelijke kwaliteit, waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt

Bewoning

Een bedrijfswoning voor de beheerder van het voedselbos en bijgebouwen met mogelijk ook op de 'Havezate 2.0' ruimte zijn voor enige goed in het landschap ingepaste bewoning.

Zonnepark

In het zuidelijk deel van het gebied is een zonneveld gerealiseerd van circa 6,5 ha.

Beleving

Er komen o.a. wandelpaden, rustplekken, uitzichtpunt en een verbinding met het
regionale fietsnetwerk

Recreatie
Er zijn idee├źn voor een hondenrenveld, een dierenweide een (buiten)BSO, een aantal trekkershutten of kampeer-plekken en tiny houses.

De noordmanshoek voor Innovatie Duurzaamheid Karakter Natuur

Het landgoed heeft een open karakter door middel van wandelpaden en heeft vanwege de verschillende mogelijkheden op het gebied van natuurbeleving ,voedsel, innovatie en educatie een iconische uitstraling. Het landgoed levert een directe bijdrage aan een leefbare en gezonde wereld.

De mens trekt een zware wissel op de mogelijkheden van de aarde in al de facetten van zijn aanwezigheid. We staan op veel gebieden in een aanloop of een proces van een transitie naar een duurzamer gebruik van onze leefomgeving als het gaat om voedsel, energie en milieu.

De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.

Interview Anton
Weekblad van Salland

Een flike uitdaging. Ik ben al een paar jaar gepensioneerd, maar dit lijkt qua tijdsinvestering behoorlijk op een nieuwe job. De komende jaren willen we er een echte gebiedscooperatie van maken. We willen dat de Noordmanshoek straks zorgt voor een ‘wij-gevoel’ in onze gemeente en regio.