Planning & Realisatie
Noordmanshoek

Stichting De Noordmanshoek Wijhe. Samen voor een mooi en duurzaam landgoed

Samen voor een mooi en duurzaam landgoed
De noordmanshoek
Voedselbos

Het landgoed draagt bij aan duurzame, verrijkende land - en bosbouw (akkers, vruchtbomen/fruitteelt en voedselbos) in een grote biodiversiteit.

Energietuinen

Vrij toegankelijke delen met landschappelijk-recreatieve inrichting; energietuin met landschappelijke kwaliteit, waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt

Bewoning

Een bedrijfswoning voor de beheerder van het voedselbos en bijgebouwen met mogelijk ook op de 'Havezate 2.0' ruimte zijn voor enige goed in het landschap ingepaste bewoning.

Zonnepark

In het zuidelijk deel van het gebied is een zonneveld gerealiseerd van circa 6,5 ha.

Beleving

Er komen o.a. wandelpaden, rustplekken, uitzichtpunt en een verbinding met het
regionale fietsnetwerk

Recreatie
Er zijn ideeën voor een hondenrenveld, een dierenweide een (buiten)BSO, een aantal trekkershutten of kampeer-plekken en tiny houses.

De noordmanshoek voor Innovatie Duurzaamheid Karakter Natuur

Het landgoed heeft een open karakter door middel van wandelpaden en heeft vanwege de verschillende mogelijkheden op het gebied van natuurbeleving ,voedsel, innovatie en educatie een iconische uitstraling. Het landgoed levert een directe bijdrage aan een leefbare en gezonde wereld.

De mens trekt een zware wissel op de mogelijkheden van de aarde in al de facetten van zijn aanwezigheid. We staan op veel gebieden in een aanloop of een proces van een transitie naar een duurzamer gebruik van onze leefomgeving als het gaat om voedsel, energie en milieu.

Nieuws

De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.

ARtikelen en stappen
De noordmanshoek in het nieuws
Jan 2020 - Natuur en mileu
Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk, ligt De Noordmanshoek: een open gebied van 25 hectare, dat in het verleden werd aangekocht als bedrijventerrein, maar nooit zo werd ingevuld.
Juli 2020 - De stentor
Unieke plek die voor stroom, voedsel en woonruimte in Wijhe moet zorgen; plannen Noordmanshoek bijna klaar
Aug 2020 - Reclamix
Energietuin de Noordmanshoek: een kans om wat terug te geven aan de inwoners van Olst-Wijhe én onze planeet
FEB 2021 - Weekblad van Salland

Weekblad van salland. Aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit, hernieuwbare energie en educatie. Plannen Noordmanshoek hebben de tijdgeest mee. 

JUN 2021 - Business plan
Het businessplan is definitief! Het woord is aan de Raad. Op zondag 31 januari hebben we het businessplan naar het college en de Raad gezonden. We zijn er trots op.
NOV 2021 - Stand van zaken
Stand van zaken: In januari hebben we conform de opdracht van de raad van Olst-Wijhe een goed plan ingeleverd, financieel robuust en met een schat aan duurzaamheid. Deze businesscase is door de gemeente nog eens uitgebreid doorgerekend. De conclusie: ook financieel een duidelijk, haalbaar en positief plan.
2022

Besluitvorming gebiedsontwikkeling De Noordmanshoek

Interview Anton
Weekblad van Salland

Een flike uitdaging. Ik ben al een paar jaar gepensioneerd, maar dit lijkt qua tijdsinvestering behoorlijk op een nieuwe job. De komende jaren willen we er een echte gebiedscooperatie van maken. We willen dat de Noordmanshoek straks zorgt voor een ‘wij-gevoel’ in onze gemeente en regio.

Contact opnemen

Heb je vragen of wil je graag betrokken zijn bij ons initiatief? Je bent meer dan welkom! Laat hier een bericht voor ons achter en we nemen snel contact op!