Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Energietuinen en energiepark

Energietuinen en energiepark


Een energietuin is een voor eenieder toegankelijk terrein waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt, natuur is of wordt ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en beleving. Deze elementen worden gecombineerd in een grensverleggend integraal ontwerp voor een landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Op de locatie vindt ook educatie/voorlichting plaats over duurzame hernieuwbare energie en natuur.
De zonneakker – onderdeel van de energietuin – wordt gerealiseerd door Goed Veur Mekare, de lokale coƶeratie met inmiddels ruim driehonderd leden.

De energietuin in Wijhe moet een plek worden waar je zicht krijgt op hoe energie wordt opgewekt en hoe je daar zelf mee aan de slag kan gaan vanuit begrip wat je zelf het beste in jouw situatie kan doen Voor je kinderenen voor jezelf zal dat een interessante plek zijn om naar toe te gaan; er steeds iets nieuws te beleven. Natuur en Milieu Overijssel steunt ons bij dit streven.

Het zonnepark wordt binnenkort gerealiseerd met een goot aantal zonnepanelen. 28 duizend! Dat is genoeg om zo’n 2500 huishoudens van groene stroom te voorzien. De vergunning is verleend, de huurovereenkomst met de gemeente op orde evenals de toezegging van de SDE subsidie van de overheid. Het is alleen nog wachten op de aansluiting op het stroomnet van Enexis; dan kan het zonnepark als eerste realisatie van de Noordmanshoek aangelegd worden.