Scroll Top
Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Bewonen

WONEN IN DE NOORMANSHOEK

In, met en voor de natuur

Plannen voor landgoed De Noordmanshoek in Wijhe krijgen steeds meer vorm. Het zonnepark waar duurzame energie wordt opgewekt, is er al. In de toekomst komen daar - onder meer! - een voedselbos, een kwekerij, een tuinderij, wandelpaden en kleinschalige kampeermogelijkheden bij. En: 70 woningen. Hoe gaat wonen op De Noordmanshoek eruit zien?

Natuurlijk wonen
De woningen op De Noordmanshoek variëren in grootte. Naast een- en tweepersoonswoningen, komen er ook grotere vrijstaande woningen. Alle woningen worden nergieneutraal en klimaatadaptief gebouwd en krijgen veelal groene gevels en daken. De woningen worden gebouwd met natuurlijke materialen
Goed en groen ontsloten
Woningen zijn bereikbaar per auto, maar parkeren gebeurt op een algemene parkeerplaats. Daar vind je voldoende laadpalen voor elektrisch vervoer en deelauto’s. De woonwijk zelf wordt dus autoluw. Er komen prima wandel- en ietsverbindingen zodat je snel op het station of in het dorp bent
Een landgoed als tuin
Woningen krijgen een kleine privétuin. Maar wie straks woont op De Noordmanshoek heeft een compleet landgoed als tuin! Het woongebied is drie hectare groot en krijgt een gezamenlijke speeltuin, een groentetuin en een verblijfsruimte. Het gebied krijgt wandelpaden, zodat bewoners en bezoekers van De Noordmanshoek lekker kunnen struinen over het landgoed.
Gedeelde extra's
Op De Noordmanshoek willen we flexibele werkplekken realiseren, net als logeerfaciliteiten waar gasten van bewoners gebruik van kunnen maken. Ook komt er een gemeenschappelijke ontvangstruimte voor ontmoetingen.
Vanaf het begin is de optie van woningbouw onderdeel geweest van de planvorming. De uitwerking van de plannen zijn eind 2020 gepresenteerd aan het College, waarbij de stichting voorstelde op het terrein een dertigtal woningen compact te bouwen met een schetsplan inclusief berekening naast een beheerderswoning en bedrijfsgebouw/gemeenschappelijke ruimten (zie businesscase) Het college heeft naar aanleiding van de nieuwe koers “Woonvisie Ols-Wijhe” de stichting gevraagd te onderzoeken op welke wijze het aantal woningen zou kunnen worden verhoogd zonder de andere functies van het plan geweld aan te doen. businessplan dat eind 2020 is opgesteld een schetsplan met berekening gemaakt met naast een beheerderswoning en bedrijfsgebouw/gemeenschappelijke ruimten. Op 29 juli zijn de resultaten van dit onderzoek aangeboden aan de wethouder Marcel Blind.

In 2021 heeft het college op basis van haar woonvisie de stichting gevraagd onder de regie van de stichting een onderzoek uit te voeren voor de mogelijkheden om meer woningen op basis van de visie van de stichting te realiseren.  In samenwerking met van Huub van Laarhoven (Van Laarhoven Combinatie, Architectuur en landschap) en bijdragen van enkele specialistische bureaus en bijdragen vanuit de gemeentelijke organisatie is het onderzoek in een afrondingsfase. Naar het zich laat aanzien zijn e mogelijkheden om zeker een zeventigtal woningen te realiseren in het concept geworteld wonen. Momenteel wordt een financiële doorrekening gemaakt, die begin juli de presentatie van het onderzoek in een afronding met advies oplevert.

De stichting zal met voorstellen komen hoe een en ander te realiseren zal zijn in een samenhangend totaalplan.

Momenteel zijn – om de ruimte voor bewoning in relatie te zien met de andere functies van het landgoed – een aantal schetsen gemaakt om een idee te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen.