Scroll Top
Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Van burgerinitiatief naar burgerparticipatie

Participatie

Van initiatief naar participatie. Wij zijn enthousiast en kunnen het niet laten om bij te dragen aan het realiseren van een landgoed voor Wijhe waar we allen deel aan hebben. Het liefst niet voor, maar met de mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van een leefgemeenschap als het dorp Wijhe. Zou jij ook willen?

Meedenken?
De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.
Van burgerinitiatief naar burgerparticipatie

Van meet af aan is met hulp van de Postcodeloterij (https://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/bijzondere-projecten/natuur-en-milieufederaties-energietuinen) en de Universiteit Wageningen (https://www.wur.nl/nl/nieuws/Energietuin-van-de-toekomst-combineert-duurzame-energieopwekking-natuur-en-landschap.htm) door Natuur en Milieu Overijssel steun gegeven het proces van betrekken van jullie bij het maken van de plannen. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten en ontwerpsessies georganiseerd, waarmee veel ideeën zijn opgehaald die wij mochten gebruiken voor deze initiatieffase. Eind 2020 heeft de gemeenteraad van Olst-Wijhe het concept-businessplan van ons ontvangen, die hopelijk zou leiden tot het besluit de Noordmanshoek daadwerkelijk te gaan realiseren.

Het is wat anders gelopen: er zou meer ruimte moeten komen voor het realiseren van een extra contingent woningen. De Gemeenteraad heeft besloten eind 2021 dat de stichting onder haar eigen regie binnen haar visie een onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden zonder afbreuk te doen aan het door de stichting opgeleverde concept. Het onderzoek is nu in afronding en zal binnenkort gepresenteerd  worden.  Meer over bewonen? Klik hier!

Nu komen we in de fase dat voor jullie, bewoners en ondernemers, weer mee aan de bak kunnen!

Om daarvoor ook daadwerkelijk mee verantwoordelijk te kunnen zijn voor de opbouw willen wij de stichting transformeren naar een coöperatie.  Zodat niet alleen mee doen, maar ook mee beslissen op een juiste wijze een robuuste duurzame organisatie kan opleveren.

Wij willen daarbij de mogelijkheden van het Europese beleid aangaande participatie met beschermende rechtsregels goed benutten en zo de participatie via de nieuwe vorm van een gebiedscoöperatie (te noemen: Gebiedscoöperatie de Noordmanshoek i.o.) uitwerken.