Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Landgoed met maatschappelijke en sociale waarde

Rondwandelen door de Noordmanshoek kan realiteit worden

Het plan ligt klaar, is financieel
haalbaar en diverse partners doen mee. Wat nu nodig is, is een positief besluit van de gemeenteraad om het plan uit te voeren. Dat kost geld, maar levert op termijn ook veel op. Veel maatschappelijke en sociale waarde bijvoorbeeld!

De Noordmanshoek draagt als ontmoetingsplek sociaal bij aan het welzijn van inwoners van Olst-Wijhe, biedt lokale ondernemers en agrariërs economisch kansen, biedt inspiratie en educatie voor duurzaam leven en voorziet Olst-Wijhe van schone energie en lokaal geproduceerd voedsel. Dit sluit inhoudelijk helemaal aan bij de gemeentelijke ambities. Daarin draait het om ‘duurzaamheid en transformatie van het ruimtelijke domein’. Beter omgaan met energie en klimaat zijn belangrijke opgaven, net als bijvoorbeeld duurzaam wonen, voedsel en een
integrale gebiedsgerichte benadering bij de veranderingen in het landelijke gebied. Olst-Wijhe wil de groene ligging goed benutten en planologisch ruimte scheppen voor initiatieven van bewoners en ondernemers. De Noordmanshoek kan optimaal bijdragen als iconisch duurzaam voorbeeld, waarmee OlstWijhe zich regionaal en landelijk op de kaart zet.
De Noordmanshoek hoopt ook mensen die iets extra’s nodig hebben om mee te doen in de samenleving, welkom te heten. We bieden graag sociale kansen voor wonen en werk