Scroll Top
Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Over ons

Over de Noordmanshoek

Door het wegvallen van de vraag naar industriegrond is eind 2015 door het gemeentebestuur besloten om een duurzame invulling te gaan zoeken voor De Noordmanshoek. In 2016 is een eerste werkgroep gestart met het nadenken over mogelijkheden om te komen tot een duurzame invulling van het gebied en het feit dat het plan als een burgerinitiatief wordt ontworpen. In december 2017 is door de gemeenteraad besloten dat de werkgroep een verdiepingsslag kan gaan maken op basis van het ingediende plan.

De werkgroep heeft zich daarvoor getransformeerd tot de stichting De Noordmanshoek (zie voor de organisatie en de aanspreekbare leden van het bestuur.

Nadat enige subsidie verkregen is van Provincie Overijssel en Gemeente Olst-Wijhe om de nodige expertise in de huren, is op basis van de onderzoeksvragen vanuit de gemeenteraad een businessplan op geleverd begin januari 2021.

Als basis van on werk hebben we het volgende manifest opgesteld, waarin de waarden worden geformuleerd, die we zelf in ons denken en doen als uitgangspunten gebruiken.

Van burgerinitiatief naar burgerparticipatie
De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.
herman_lankhorst
Herman Lankhorst
geke_wichems
albert_fletterman
Albert Fletterman

De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.