Scroll Top
Wilhelminalaan 3 8131 AA Wijhe

Onze plannen

De Noordmanshoek
Onze plannen op een rij gezet.

Door het wegvallen van de vraag naar industriegrond is eind 2015 door het gemeentebestuur besloten om een duurzame invulling te gaan zoeken voor De Noordmanshoek.
In 2016 is een eerste werkgroep gestart met het nadenken over mogelijkheden om te komen tot een duurzame invulling van het gebied en het feit dat het plan als een burgerinitiatief wordt ontworpen.

Het dragende idee is een iconisch landgoed te ontwikkelen door en met participatie van de lokale bevolking dat met de volgende kenmerken te typeren is:

Voedselbos

Het landgoed draagt bij aan duurzame, verrijkende land - en bosbouw (akkers, vruchtbomen/fruitteelt en voedselbos) in een grote biodiversiteit.

Energietuinen

Vrij toegankelijke delen met landschappelijk-recreatieve inrichting; energietuin met landschappelijke kwaliteit, waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt

Bewoning

Een bedrijfswoning voor de beheerder van het voedselbos en bijgebouwen met mogelijk ook op de 'Havezate 2.0' ruimte zijn voor enige goed in het landschap ingepaste bewoning.

Zonnepark

In het zuidelijk deel van het gebied is een zonneveld gerealiseerd van circa 6,5 ha.

Beleving

Er komen o.a. wandelpaden, rustplekken, uitzichtpunt en een verbinding met het
regionale fietsnetwerk

Recreatie
Er zijn idee├źn voor een hondenrenveld, een dierenweide een (buiten)BSO, een aantal trekkershutten of kampeer-plekken en tiny houses.

De opbouw, groei en bloei van De Noormanshoek staat of valt met de betrokkenheid van ons allen bij wel en wee van het landgoed.