Wie zijn wij


Het Bestuur


anton kleineschaars Anton Kleine Schaars
E-mail sturen
herman lankhorst Herman Lankhorst
E-mail sturen
geke wichems Geke Wichems
E-mail sturen
albert fletterman Albert Fletterman
E-mail sturenUit de statuten


Artikel 2.

  • De stichting stelt zich ten doel het - al dan niet financieel - initiëren, begeleiden, ondersteunen, voorbereiden en/of uitvoeren van plannen betreffende de herontwikkeling van de (aan de gemeente Olst-Wijhe toebehorende) gronden in het gebied plaatselijk bekend als Noordmanshoek, ter grootte van ongeveer vijfentwintig hectare (25 ha), welke gebied is gelegen aan de noordzijde van het dorp Wijhe, dit alles in de ruimste zin van het woord.
    De stichting is ontstaan uit de door de gemeente Olst-Wijhe geformeerde werkgroep Noordmanshoek. Het landgoed draagt bij aan duurzame verrijkende land - en bosbouw (akkers, vruchtbomen/fruitteelt en voedselbos); verrijkende biodiversiteit.
  • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle daartoe geëigende wettige middelen.


Artikel 3.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd
SECRETARIAAT
Wilhelminalaan 3
8131 AA Wijhe
E-mail sturen
COLOFOON
© 2020 STICHTING DE NOORDMANSHOEK
disclaimer
Laatste Update: 18-11-2021