Wie zijn wij


Het Bestuur


anton kleineschaars Anton Kleine Schaars
E-mail sturen
herman lankhorst Herman Lankhorst
E-mail sturen
geke wichems Geke Wichems
E-mail sturen
albert fletterman Albert Fletterman
E-mail sturenHet ontstaan van het initiatief


Door het wegvallen van de vraag naar industriegrond is eind 2015 door het gemeentebestuur besloten om een duurzame invulling te gaan zoeken voor De Noordmanshoek.
In 2016 is een eerste werkgroep gestart met het nadenken over mogelijkheden om te komen tot een duurzame invulling van het gebied en het feit dat het plan als een burgerinitiatief wordt ontworpen.
De gemeente, als eigenaar van de grond, heeft de werkgroep geen formele opdracht meegegeven. In het toen geldende coalitieakkoord is aangegeven dat er gestreefd wordt naar een duurzame invulling van De Noordmanshoek.
Het toenmalige college heeft enthousiast gereageerd op het feit dat het initiatief voor de invulling van de Noordmanshoek vanuit de bevolking wordt opgepakt.

In december 2017 is door de gemeenteraad besloten dat de werkgroep een verdiepingsslag kan gaan maken op basis van het ingediende plan. Daar zijn naast het uitgangskader de volgende voorwaarden meegegeven:
  • De organisatievorm voor het project, de eigendomsverhoudingen en de beheersvorm inclusief een centrale rechtspersoon;
  • Financiële constructie voor het project en het beheer;
  • Gedetailleerd ontwerp;
  • Uitwerking fases/planning;
  • Risico's en maatregelen.
Door de oprichting van stichting De Noordmanshoek op 20 maart 2019 heeft de werkgroep een formele rol als rechtspersoon in de verdere planvorming van landgoed De Noordmanshoek gekregen onder de naam De Noordmanshoek.
SECRETARIAAT
Wilhelminalaan 3
8131 AA Wijhe
E-mail sturen
COLOFOON
© 2020 STICHTING DE NOORDMANSHOEK
disclaimer
Laatste Update: 18-11-2021