klik om te vergroten

noordmanshoek

Onze plannen op een rij


Het dragende idee is een iconisch landgoed te ontwikkelen door en met participatie van de lokale bevolking dat met de volgende kenmerken te typeren is:

Voedselbos, tuinderij, kwekerij
Het landgoed draagt bij aan duurzame, verrijkende land - en bosbouw (akkers, vruchtbomen/fruitteelt en voedselbos) in een grote biodiversiteit.

Energietuinen en energiepark
Vrij toegankelijke delen met landschappelijk-recreatieve inrichting; energietuin met landschappelijke kwaliteit, waar op duurzame wijze hernieuwbare energie wordt opgewekt, natuur is of wordt ontwikkeld en ruimte is voor recreatie en beleving.

Onze plannen op een plaatje
Deze elementen worden gecombineerd in een grensverleggend integraal ontwerp voor een landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Bij de ontwikkeling wordt de omgeving nauw betrokken, opdat de lokale gemeenschap kan meedenken, meedoen en mede-eigenaar zijn.

Bewoning
In de vorm van een bebouwing zal er een bedrijfswoning voor de beheerder van het voedselbos en bijgebouwen met multifunctioneel mogelijk ook op de 'Havezate 2.0' ruimte zijn voor enige goed in het landschap ingepaste bewoning.

Zonnepark
Een zonnepark maakt deel uit van het landgoed, geëploiteerd door de coöperatie Goed Veur Mekare.

Van initiatief naar participatie
De participatie van de bevolking zal door de vorming van bijvoorbeeld een gebiedscoöperatie een blijvend karakter dienen te krijgen.

Uw ideeën


Tuinkas
Hendrik Groen, OlstWild Waterbaan
Jan Wetering, WijheWindmolens
Kees Storm, De NulSECRETARIAAT
Wilhelminalaan 3
8131 AA Wijhe
E-mail sturen
COLOFOON
© 2020 STICHTING DE NOORDMANSHOEK
disclaimer
Laatste Update: 18-11-2021