Nieuws & Activiteiten

Land van Ons

In het Businessplan stellen we voor aan de gemeenteraad de grond te verkopen aan de Coöperatie Land van Ons. Als dat door kan gaan, zal de Coöperatie de grond aan ons om niet ter beschikking stellen.
De waardevermeerdering komt dan geheel ten goede aan de biodiversiteit en aan de mensen, die al ervarend actief zullen zijn op het landgoed.
Op Een Vandaag zal binnenkort aandacht aan deze Coöperatie worden geschonken.
Kijk hier naar het fimpje dat (nog?) niet werd uitgezonden.

Het businessplan is definitief! Het woord is aan de Raad.

Op zondag 31 januari hebben we het businessplan naar het college en de Raad gezonden. We zijn er trots op.
De wethouder heeft ons verteld dat hij ons werk niet naar de raad wil sturen omdat de ambtelijke uren niet meer beschikbaar zijn om de raadsbespreking voor te bereiden. Wij zijn van mening dat dit ongehoord en onnodig is.
Lees ons persbericht
  • Nu komen we hopenlijk toch in de fase dat we samen aan de bak kunnen met het vorm geven en uitwerken van de realisatiefase.
  • Om van burgerinitiatief tot burgerparticipatie te komen - het wil toch een landgoed van en voor de bevolking worden - willen we de stichting transformeren naar een coöperatie. Zodat niet alleen mee doen, maar ook mee beslissen op een juiste wijze een robuuste duurzame organisatie kan opleveren.
  • Wij willen daarbij de mogelijkheden van het Europese beleid aangaande participatie met beschermende rechtsregels goed benutten en zo de participatie via de nieuwe vorm van een gebiedscoöperatie gaan uitwerken.
Lees het definitieve businessplan

In het nieuws


SECRETARIAAT
Wilhelminalaan 3
8131 AA Wijhe
E-mail sturen
COLOFOON
© 2020 STICHTING DE NOORDMANSHOEK
disclaimer
Laatste Update: 18-11-2021